K41 / Skakklubben K41s Etiske retningslinjer

Skakklubben K41s Etiske retningslinjer

Skakklubben K41s bestyrelse har på bestyrelsesmødet, torsdag den 18/10-2018, vedtaget klubbens etiske udvalgs oplæg til klubbens etiske retningslinjer. De etiske retningslinjer gælder fra og med 18/10-2018.
Bestyrelsen anser de etiske retningslinjer som forenelige med klubbens gældende vedtægter, men ser også et behov for at ændre vedtægterne for at optimere effekten af de etiske retningslinjer i praksis.
Eventuelle brud på de etiske retningslinjer vil blive behandlet af bestyrelsen individuelt.